03.06.2023, 02:42:41
  Početna  Prijava  Pomoć/Kontakt  


Zaboravljena lozinka
Matični broj (JMBAG)
JMBG


Unesite Vaš matični broj (JMBAG) te JMBG (jedinstveni matični broj građana) i pritisnite gumbić "Prikaži"
Nakon pravilno unesenih podataka na ekranu će se prikazati Vaša lozinka

© Centar za ICT