28.04.2017, 13:58:39
  Početna  Prijava  Pomoć/Kontakt  


Zaboravljena lozinka
Matični broj (JMBAG)
JMBG


Unesite Vaš matični broj (JMBAG) te JMBG (jedinstveni matični broj građana) i pritisnite gumbić "Prikaži"
Nakon pravilno unesenih podataka na ekranu će se prikazati Vaša lozinka

© Centar za ICT